Skip to content

abhinlowilsocourrubinnutingmanso.xyz

interesting. Tell me, please where..

Rock

투혼 (The Spirit Of Fighter) - H.O.T. (High-Five Of Teenagers) - Resurrection (CD)

8 thoughts on “ 투혼 (The Spirit Of Fighter) - H.O.T. (High-Five Of Teenagers) - Resurrection (CD)

  1. H.O.T. 세 번째 정규 앨범 'Resurrection' 그룹 'H.O.T(High-five Of Teenagers).'의 세 번째 정규 앨범 'Resurrection'는 멤버들의 자작곡이 실리기 시작하며 자살, 낙태 등의 사회비판적 곡들이 주를 이룬 앨.
  2. my favorite groupe, love there songs, this is a korean boy band groupe, the band is disbanded know but all of them are stil active in the music.
  3. Họ khởi nghiệp ca sĩ năm Ngay từ khi họ xuất hiện, mọi người bắt đầu chú ý tới Kpop (nền âm nhạc Hàn Quốc). H.O.T là viết tắt của High-five Of Teenagers. Những bài hát của họ đều hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, diễn tả cảm xúc của họ về xã hội.
  4. h.o.t.는 년대 말부터 년대 초까지 활동했던 대한민국의 남성 5인조 보이 댄스 그룹이다. 이후에 등장한 젝스키스, s.e.s., god, 핑클, 신화 등과 함께 한국 아이돌그룹의 전성기를 이끌었다. h.o.t.는 "h.
  5. H.O.T (viết tắt từ High-five of Teenagers) là một ban nhạc Hàn Quốc gồm 5 thành viên nam được thành lập bởi SM Entertainment.. Được ra mắt vào và trong vòng 5 năm hoạt động, ban nhạc đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ giới trẻ Hàn Quốc. H.O.T. đã tạo ra .
  6. 《Resurrection》는 대한민국의 음악 그룹 H.O.T.의 세 번째 정규 음반으로 이 앨범에서부터 멤버들의 자작곡이 실리기 시작하며 자살, 낙태 등의 사회비판적 곡들이 주를 이룬다.
  7. 《 h.o.t. live concert in beijing》은 그룹 h.o.t.의 중국에서 개최된 콘서트 투어이다. 본 공연 개최 후 중국 언론에서 최초로 '한류'라는 단어를 사용하게 됨으로써 한류의 시작이자 향후 sm 엔터테인먼트의 중국 시장 진출의 첫 걸음이 되었다는 평을 받고 있다. 세트리스트는 앞서 열렸던 〈99 live in seoul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *